Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Chatten met ISN

Wilt u met ons chatten? Klik dan op de onderstaande link.

Met ons chatten

Close

Privacy

ISN Software Australia PTY Limited (ABN 15 134 126 480) (“ISN”, “wij”, “ons” of “onze”) respecteert het recht op privacy van iedere persoon. Dit Australische Privacy Principes-beleid (dit “beleid”) beschrijft en licht toe hoe we persoonsgegevens (volgens onderstaande definitie) verzamelen, verwerken en delen. De wettelijke verplichtingen van ISN zijn volledig beschreven in de Australische Privacy Principes en opgenomen in de Privacy Act 1988 (Cth) (de "Act"). Deze kunt u nalezen op de website van de Privacy Commissioner: www.oaic.gov.au.
Hoofdstuk 1. Wie zijn wij?

ISN bezit en beheert een online aannemerbeheerplatform, “ISNetworld”. Via ISNetworld verzamelt ISN informatie over gezondheid, veiligheid, werving, kwaliteit en regelgeving van aannemersklanten met een abonnement op ISNetworld (“ISNetworld-aannemers”), verstrekkers van gegevens aan ISNetworld (“Gegevensverstrekkers”) en andere openbare en private bronnen van derden (zoals overheidsdatabases), met als doel deze informatie te delen met bepaalde cliënten met een ISNetworld-abonnement (“Cliënten”) voor gebruik in hun due diligenceprocessen voor aannemers en leveranciers (gezamenlijk, onze “Diensten”).

De informatie die we verzamelen omvat mogelijk persoonlijke gegevens, vooral in het geval dat u een werknemer, onderaannemer of gevolmachtigd persoon bent van een ISNetworld-aannemer of -cliënt.

Hoofdstuk 2. Bereik en doel van dit beleid

In dit beleid wordt beschreven hoe we persoonsgegevens met betrekking tot onze diensten verzamelen, verwerken en delen. Voor deze doeleinden valt onder “persoonsgegevens” alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of informatie waarmee uw identiteit redelijkerwijs kan worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3. Hoe we persoonsgegevens en andere informatie verzamelen

Over het algemeen verzamelen we alleen persoonsgegevens die vrijwillig aan ons beschikbaar worden gesteld door ISNetworld-aannemers, gegevensverstrekkers en cliënten. Hoewel we normaal gesproken niet rechtstreeks informatie verzamelen van individuen, nemen we alle redelijke maatregelen om te zorgen dat iedere partij die uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft, u hiervan op de hoogte heeft gesteld en vooraf uw toestemming heeft gevraagd.

ISN verzamelt met name persoonsgegevens van werknemers, gevolmachtigde personen en onderaannemers van ISNetworld-aannemers. We vragen ISNetworld-aannemers die uw persoonsgegevens uploaden naar ISNetworld om de benodigde toestemming te vragen, u alle informatie te verschaffen die is vereist onder de Australische privacywetgeving, en u op de hoogte te brengen van dit beleid.

Als een ISNetworld-aannemer niet alle of een deel van zijn gevraagde persoonsgegevens uploadt, dan heeft dit mogelijk invloed op de kansen dat de ISNetworld-aannemer door een cliënt wordt aangenomen of op het juiste beheer van een project van een cliënt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u mogelijk geen werk mag verrichten voor, of op de werkplek aanwezig mag zijn van bepaalde cliënten.

Onze website maakt gebruik van “cookies”. Raadpleeg voor meer informatie over hoe onze website gebruikmaakt van cookies ons algemene ISN-privacybeleid (waarvan de huidige versie beschikbaar is op https://www.isnetworld.com/privacy-policy).

Hoofdstuk 4. Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

ISNetworld-aannemers en gegevensverstrekkers leveren ons informatie aan, waaronder mogelijk persoonsgegevens, naar aanleiding van verzoeken van cliënten. De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen onder andere bestaan uit uw naam, beroep, werkgever, contactgegevens, opleiding, werkgerelateerde geschiedenis en andere informatie met betrekking tot uw arbeidskwalificaties die cliënten eventueel opvragen bij ISNetworld-aannemers en gegevensverstrekkers. Over het algemeen vereisen we niet dat persoonsgegevens die onder Australische wetgeving als "gevoelige informatie" wordt beschouwd, in ISNetworld moet worden ingevoerd. Cliënten vereisen over het algemeen niet dat deze informatie moet worden ingevoerd.

Hoofdstuk 5. Hoe we persoonsgegevens verwerken en delen

We gebruiken de informatie die we verzamelen om diensten te verlenen aan cliënten en ISNetworld-aannemers. Dit omvat onze activiteiten wat betreft Training Qualifications (TQ) Review, een platform waarmee cliënten de identiteit en kwalificaties van werknemers en adviseurs van deelnemende ISNetworld-aannemers kunnen verifiëren. Persoonsgegevens worden alleen via het platform aan cliënten bekendgemaakt voor het aannemerselectieproces.

Als u dus een werknemer, gevolmachtigd persoon of onderaannemer bent van een ISNetworld-aannemer, dan is de voornaamste reden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens het helpen van cliënten om ISNetworld-aannemers te selecteren en beheren.

De informatie die we verzamelen als deel van onze interne processen, maken we bekend aan onze aangesloten ondernemingen die ons helpen bij het aanbieden van de diensten. We maken uw persoonsgegevens niet bekend buiten ISNetworld en delen uw persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan voor het leveren van onze diensten aan cliënten en ISNetworld-aannemers.

Cliënten, ISNetworld-aannemers en onze aangesloten ondernemingen zijn mogelijk buiten Australië gevestigd. Dit hangt af van bepaalde omstandigheden. Bekijk de pagina Wereldwijde activiteiten op onze website voor meer informatie over de rechtsgebieden waar we actief zijn (https://www.isnetworld.com/about-isn/global-operations). We vereisen dat cliënten uw persoonsgegevens beschermen tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking wanneer we deze voor hen beschikbaar maken via ISNetworld. Dit geldt voor elke cliënt die buiten Australië is gevestigd.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens periodiek zullen gebruiken om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten, zoals informatie over updates en wijzigingen met betrekking tot ISNetworld. U hebt met betrekking tot dit soort informatie de mogelijkheid te kiezen voor een “opt-out” door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven in hoofdstuk 8.

Hoofdstuk 6. Kwaliteit van gegevens

We zetten ons in om onze diensten zo goed mogelijk te leveren, wat wil zeggen dat het van groot belang is dat de informatie in ISNetworld accuraat, volledig en up-to-date blijft. Omdat we voor onze informatie vertrouwen op onze cliënten, ISNetworld-aannemers en gegevensverstrekkers, nemen we maatregelen om te zorgen dat deze partijen begrijpen dat het belangrijk is dat zij deze informatie zo accuraat en up-to-date houden als mogelijk. We kunnen echter geen stappen nemen om deze te corrigeren, tenzij we ervan op de hoogte worden gesteld dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. U hebt het recht op inzage en correctie van alle persoonsgegevens die we van u bewaren. Neem op elk gewenst moment contact met ons op, zoals beschreven in hoofdstuk 8, om toegang tot of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Gezien de aard van onze diensten, is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten bewaren na het einde van enige relatie waarbij cliënten, ISNetworld-aannemers of gegevensverstrekkers zijn betrokken (bijv. om historische gegevens voor veiligheids- of kwalificatie-audits te kunnen aanleveren).

Hoofdstuk 7. Beveiligingsmaatregelen en het versturen van informatie naar het buitenland

We zetten ons in voor de beveiliging van de informatie die wordt opgeslagen in ISNetworld. We gebruiken een verscheidenheid aan technologieën en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijzigingen of openbaarmaking, evenals tegen misbruik, manipulatie en verlies. We slaan alle ISNetworld-informatie digitaal op (inclusief alle persoonsgegevens in ons bezit). Alle persoonsgegevens worden bewaard in de Verenigde Staten, waar deze worden opgeslagen op veilige servers in beveiligde faciliteiten. We controleren en updaten onze veiligheidsprocedures continu.

Hoofdstuk 8. Contactinformatie

We verwelkomen al uw vragen of opmerkingen over onze diensten en de informatie in dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit beleid of onze diensten, of problemen of klachten hebt over hoe we uw persoonsgegevens hebben verzameld, gebruikt, opgeslagen, verwerkt en/of deze openbaar hebben gemaakt, of als u de persoonsgegevens die we van u bewaren, wilt inzien, wissen of corrigeren, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail:

ISN Software Corporation
3232 McKinney Avenue, Suite 1500
Dallas, Texas 75204, Verenigde Staten
Telefoon: +1 214 303 4900
E-mail: info@isn.com

We adviseren werknemers, gevolmachtigde personen en onderaannemers van ISNetworld-aannemers om vragen, verzoeken of klachten eerst te richten aan de ISNetworld-aannemer waar hij of zij voor werkt. Vragen, verzoeken of klachten die in eerste instantie direct aan ISNetworld zijn gericht, worden mogelijk doorgestuurd naar de relevante ISNetworld-aannemer of -cliënt (of beide).

Het kan tot 30 dagen duren voordat klachten en vragen worden verwerkt. Als u binnen de 30 dagen geen toereikende reactie van ons hebt ontvangen op uw vraag, probleem of klacht, kunt u uw vraag, probleem of klacht richten aan het secretariaat van de Australian Information Commissioner via de contactgegevens vermeld op http://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us.

Hoofdstuk 9. Wijzigingen aan dit beleid

We behouden het recht voor om dit beleid periodiek te wijzigen om ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en technologieën te weerspiegelen, evenals onze diensten en andere gerelateerde doeleinden. In het geval van wijzigingen aan dit beleid, zal er een mededeling op onze website worden geplaatst (www.ISNetworld.com).

 

© 2019 ISN Software Corporation